11 juni 2018

11 juni 2018

Ledenadministratie

 • Een nieuw overzicht: Bezoeken per pastorale eenheid.

  • Doel van dit overzicht is om snel en gemakkelijk in beeld te brengen welke pastorale eenheden (evt.: vanaf een bepaalde datum) wel of niet zijn bezocht.
  • Bij het filteren van bezochte en niet-bezochte PE's 'kijkt' het overzicht naar alle leden van een pastorale eenheid. Voorbeeld: als zowel bij het PE-hoofd, de partner en het kind bezoeken zijn aangebracht en het bij de partner afgelegde bezoek het laatste is, dan wordt deze datum getoond.
  • U kunt dit overzicht per wijkgemeente (evt voor één of meerdere secties) aanmaken.
 • Overzichten verjaardagen, jubilea, gedenkdagen overlijden partner en nieuw-ingekomenen: in de CSV-export zijn telefoonnummers en e-mailadressen toegevoegd.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

  • Om alle gebruikers van LRP attent te maken op de nieuwe privacyregels wordt bij het exporteren van gegevens uit de leden- en bijdragenadministratie een tekst getoond waarin gewezen wordt op het belang van de naleving van de privacy-regels.
  • Verwijdering van geregistreerden op tabblad Historie: de komende weken zullen alle personen die langer dan twee jaar geleden zijn overleden, uitgeschreven of vertrokken worden verwijderd. Voor de meegeregistreerden geldt, dat deze allemaal uit de Historie zullen worden verwijderd.
 • Problemen met de Edge browser na de laatste Windows update kunt u via deze browser niet meer (goed) werken met LRP; onze leverancier zoekt naar een oplossing. Totdat deze gevonden is adviseren wij u om gebruik te maken van Firefox of Google-Chrome.

Bijdragenadministratie

 • Voor het verzenden van e-mails wordt vanaf 1 juni 2018 gebruik gemaakt van de technische faciliteiten van Sendgrid. Na grondige testen hebben we kunnen vaststellen dat het aantal mails dat in de spambox van de ontvanger terecht komt veel kleiner is dan nu het geval is. Een 100% garantie dat e-mails uit LRP niet als spam worden gezien, kan niet worden gegeven. Wel kunt u zélf dit risico beperken door zo weinig mogelijk extra links en afbeeldingen op te nemen in de e-mails die u vanuit LRP verstuurt. Verder is het raadzaam om bij uw gemeenteleden aan te kondigen rond welke data zij e-mail vanuit LRP zullen ontvangen, zodat zij rond die tijd hun spambox kunnen controleren op berichten die door LRP zijn verzonden en deze te markeren als 'geen spam'.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

  • Om alle gebruikers van LRP attent te maken op de nieuwe privacyregels wordt bij het exporteren van gegevens uit de leden- en bijdragenadministratie een tekst getoond waarin gewezen wordt op het belang van de naleving van de privacy-regels.
  • Verwijdering van historische geregistreerden: de komende weken zullen in tabblad Historie alle personen die langer dan twee jaar geleden zijn overleden, uitgeschreven of vertrokken worden verwijderd. Voor de meegeregistreerden geldt, dat deze allemaal uit de Historie zullen worden verwijderd.
 • Problemen met de Edge browser: na de laatste Windows update kunt u via deze browser niet meer (goed) werken met LRP; onze leverancier zoekt naar een oplossing. Totdat deze gevonden is adviseren wij u om gebruik te maken van Firefox of Google-Chrome.

Pastoraal werk

 • Een nieuw overzicht: Bezoeken per pastorale eenheid.

  • Doel van dit overzicht is om snel en gemakkelijk in beeld te brengen welke pastorale eenheden (evt.: vanaf een bepaalde datum) wel of niet zijn bezocht.
  • Ook geeft dit overzicht desgewenst alle PE’s, met de mogelijkheid om het PE / gereg. dossier te openen.
  • Bij het filteren van bezochte en niet-bezochte PE's 'kijkt' het overzicht naar alle leden van een pastorale eenheid. Voorbeeld: als zowel bij het PE-hoofd, de partner en het kind bezoeken zijn aangebracht en het bij de partner afgelegde bezoek het laatste is, dan wordt deze datum getoond.
 • Het overzicht geregistreerden is verbeterd: in plaats van de kolom Gebied zijn nu aparte kolommen voor de wijkgemeente en de sectie opgenomen.

 • Om te voorkomen dat mutatiemeldingen per ongeluk worden verwijderd, is een "Zeker weten?" vraag toegevoegd.

 • De overzichten Mutatiemeldingen en Levensmomenten kunt u nu ook naar CSV exporteren.

 • Via het menu Help kunt u naast de handleiding nu direct naar de Update informatie, en de maandelijkse nieuwsbrief. Tevens kunt u via de optie Contact naar LRP-netwerk en desgewenst via het contactformulier een vraag of probleem aan de helpdesk voorleggen.

 • Problemen met de Edge browser: na de laatste Windows update kunt u via deze browser niet meer (goed) werken met LRP; onze leverancier zoekt naar een oplossing. Totdat deze gevonden is adviseren wij u om gebruik te maken van Firefox of Google-Chrome.