18 december 2017

18 december 2017

Bijdragenadministratie

  • Voor het verzenden van e-mails wordt sinds begin december gebruik gemaakt van de diensten van Sendgrid. Daarmee is de kans dat (m.n.) uw digitale toezeggingsuitnodigingen voor de actie kerkbalans als Spam worden aangemerkt, sterk verkleind.
  • Er zijn maatregelen genomen om het openen van jaren en tabbladen in fondsen te versnellen.
  • Als in een fonds het verzameldocument met de toezeggingsbrieven en -mails is aangemaakt, dan kan (door het verwijderen van de ‘papieren’ toezeggingsbrief in tabblad Uitnodigingen) voor een gemeentelid alsnog een mail worden aangemaakt, zodat het doen van een digitale toezegging mogelijk is.