12 september 2017

12 september 2017

Ledenadministratie

 • Uitschrijfformulier: de opmaak is verbeterd én u kunt dit formulier nu (ook) vanuit het geregistreerde dossier aanmaken (voor de hele pastorale eenheid of voor een bepaalde persoon).
 • Groepen: er kunnen nu 10 groepen tegelijk worden herbepaald.
 • Een geregistreerde kan nu ook vanuit zijn geregistreerde dossier aan een groep worden toegevoegd of uit een groep worden verwijderd. Groepen waarvan de eigenaar heeft bepaald dat alleen hij mutaties mag aanbrengen, kunnen niet door andere gebruikers worden gewijzigd.

Bijdragenadministratie

 • Toezeggingen (ook met automatische incasso als betaalwijze) uit kerkbalans fondsen kunnen worden overgezet naar het volgende jaar; deze mogelijkheid was met de komst van SEPA geblokkeerd. Op verzoek van gemeenten die van hun leden een machtiging voor automatische incasso tot wederopzegging hebben ontvangen, is de blokkade om ook deze toezeggingen automatisch over te zetten, verwijderd. Voor de precieze werkwijze plaatsen we binnenkort een artikel op LRP-netwerk (Actueel > Artikelen > Overzetten toezeggingen fonds herhaaldelijk incasseren / vrij bedrag).
 • Aanmaak herinneringen:: wanneer in een fonds gebruik wordt gemaakt van digitaal herinneren en er alléén achterstanden zijn bij personen die digitaal moeten worden herinnerd, geeft LRP de melding dat er geen herinneringen zijn gemaakt. Nu wordt deze melding alleen getoond als er noch papieren, noch digitale herinneringen zijn aangemaakt.
 • Aanmaken van looplijst op basis van het CSV-bestand van tabblad Uitnodigingen: in dit bestand was de PE-relatie in zeer beperkte gevallen leeg of niet correct gevuld. Deze fout is hersteld.
 • Het inboeken van kandidaat transacties is nu ook mogelijk vanuit tabblad Alles;
  de knop Inboeken in dat tabblad zorgt ervoor dat de toegekende kandidaat transacties uit de tabbladen Geregistreerden, Overige contacten en Onbekende betalers in één keer worden ingeboekt.
 • Verwijderen van SKG/iDeal e-mails: nadat u e-mails met uitnodiging voor het doen van een toezegging of betaling heeft aangemaakt, kunt u individuele e-mails die bij nader inzien toch niet verzonden moeten worden, verwijderen. U gaat hiervoor naar tabblad Verzameldocumenten > SKG / iDEAL e-mails.

Pastoraal Werk

 • Uitschrijfformulier: de opmaak is verbeterd én u kunt dit formulier nu (ook) vanuit het geregistreerde dossier aanmaken voor de hele pastorale eenheid of voor een bepaalde persoon.
 • Groepen: er kunnen nu 10 groepen tegelijk worden herbepaald.
 • Een geregistreerde kan nu ook vanuit het geregistreerde dossier aan een groep worden toegevoegd of uit een groep worden verwijderd. Groepen waarvan de eigenaar heeft bepaald dat er geen mutaties mogen worden aangebracht ("Schrijven = nee") aanbrengen, kunnen niet door andere gebruikers worden gewijzigd.