15 juli 2017

15 juli 2017

Ledenadministratie

 • Een correspondentieadres bleef, ook na het weghalen van het vinkje, in LRP aanwezig en beïnvloedde zo de vrije gebiedsindeling op een ongewenste manier. Er is een aanpassing gedaan waarbij het correspondentieadres geheel wordt verwijderd als in het geregistreerde dossier het vinkje bij deze rubriek wordt verwijderd en de mutatie vervolgens wordt opgeslagen.
 • De leden binnen een pastorale eenheid worden op de diverse schermen en PDF’s altijd in de volgorde PE-hoofd - Partner - Kind (vervolgens op geboortedatum) - Overig gesorteerd.
 • In het PE-dossier is het Algemene PE-notitieveld hernoemd naar Vrij selectieveld (conform het beoogde doel van dit veld).
 • De lay-out van de formulieren uitschrijving en nieuw-ingekomenen (menu Dienstverlening > Uitdraai) is verbeterd.
 • Selecties van andere gebruikers kunnen voor eigen gebruik worden gedupliceerd (via de knop Kopie selectie opslaan als). De eigenaar van de originele selectie werd ook eigenaar van de kopie. Dat is nu opgelost: degene die de kopie maakt, wordt eigenaar van die kopie en kan alle onderdelen van de gekopieerde selectie aanpassen.
 • Het veld "Geen contact mogelijk" is verwijderd (zie ook de nieuwsbrief van april 2017). De personen in uw bestand met deze waarde hebben nu de waarde “Wenst geen contact” gekregen.
 • Ook het "Tijdelijk adres" is verwijderd. De aanwezige tijdelijke adressen zijn overgebracht naar de rubriek "Correspondentie-adres".

NB: In de oefenomgeving heeft u in de maand augustus de beschikking over de oude situatie m.b.t. deze vier velden.

Bijdragenadministratie

 • Een correspondentieadres bleef, ook na het weghalen van het vinkje, in LRP aanwezig en beïnvloedde zo de vrije gebiedsindeling op een ongewenste manier. Dit is opgelost.
 • Selecties van andere gebruikers kunnen voor eigen gebruik worden gedupliceerd (via de knop Kopie selectie opslaan als). De eigenaar van de originele selectie werd ook eigenaar van de kopie. Dat is nu opgelost, degene die de kopie maakt, wordt eigenaar van die kopie en kan alle onderdelen van de selectie aanpassen.
 • In de CSV-export van tabblad Uitnodigingen van een fondsjaar wordt bij het aanmaken van nieuwe uitnodigingen de PE-aanhef opgenomen.

Lokaal beheer

 • Wanneer een sleutel van de ene gebruiker naar de andere overgaat, is het nodig om de oude gebruiker te verwijderen en zijn of haar opvolger als nieuwe op te voeren. LRP stuurt na deze aanpassing strakker op het volgen van de juiste werkwijze, waarbij nog eens benadrukt wordt dat de persoonlijke notities van de oude gebruiker bij die actie onherroepelijk worden verwijderd.

Pastoraal Werk

 • De leden binnen een pastorale eenheid worden op de diverse schermen en PDF’s altijd in de volgorde PE-hoofd - Partner - Kind (vervolgens op geboortedatum) - Overig gesorteerd.
 • In het PE-dossier is het Algemene PE-notitieveld hernoemd naar Vrij selectieveld. Dit is conform het beoogde doel van dit veld.
 • De lay-out van de formulieren uitschrijving en nieuw-ingekomenen (menu Dienstverlening > Uitdraai) is verbeterd.
 • Selecties van andere gebruikers kunnen voor eigen gebruik worden gedupliceerd (via de knop Kopie selectie opslaan als). De eigenaar van de originele selectie werd ook eigenaar van de kopie. Dat is nu opgelost, degene die de kopie maakt, wordt eigenaar van die kopie en kan alle onderdelen van de selectie aanpassen.