30 april 2017

30 april 2017

Ledenadministratie

  • De tekst van de brief van de synode (de 'ontvangstgemeentebrief link die in sommige situaties verstuurd wordt aan gemeenteleden bij vestiging in een nieuwe gemeente, is duidelijker en toegankelijker gemaakt.
  • Correctie van jubileumjaren, waar na de overgang naar Mendix 6 een groot aantal nullen werden getoond.
  • Registratie van blijkgevers: na de aanpassing kunt u een persoon die vanuit uw gemeente naar een andere gemeente is verhuisd, desgewenst weer opnemen als blijkgever. Dat was eerst niet mogelijk.

Bijdragenadministratie

  • In 2018 wordt de functionaliteit Abonnementen (menu Bijdragenadministratie > Abonnementen) overgebracht naar de Fondsen. Daarom kunnen vanaf heden geen nieuwe abonnementen meer worden aangemaakt (zie hiervoor het artikel in de nieuwsbrief van april 2017)
  • Mailverzending vanuit fondsen: er zijn maatregelen genomen die ervoor zorgen dat de e-mails met toezeggings- en betalingsuitnodigingen niet in de Spambox van gemeenteleden terechtkomen.
  • Correctie van bedragen op diverse plaatsen in de bijdragenadministratie, waar na de overgang naar Mendix 6 een groot aantal nullen werden getoond.

Lokaal beheer

  • In 2018 wordt de functionaliteit Abonnementen (menu Bijdragenadministratie > Abonnementen) overgebracht naar de Fondsen. Daarom kunnen vanaf heden geen nieuwe abonnementen meer worden aangemaakt (zie hiervoor het artikel in de nieuwsbrief van april 2017)

Pastoraal Werk

  • Bij het registreren van een huisbezoek wordt een reden van bezoek vastgelegd. De keuze-mogelijkheid is uitgebreid met de optie Contact op afstand (in geval van contact via telefoon of e-mail), Verjaardagsbezoek en Jubileumbezoek.
  • De tekst van de brief van de synode (de ‘ontvangstgemeentebrief’ link die in sommige situaties verstuurd wordt aan gemeenteleden bij vestiging in een nieuwe gemeente, is duidelijker en toegankelijker gemaakt.