Nieuws 2017

LRP weer in de lucht

De aangekondigde werkzaamheden rond de ingebruikneming van de nieuwe pastorale versie van LRP zijn afgerond.
De pastorale gebruikers kunnen LRP vanaf donderdag 19 oktober 2017, 7:00 uur weer gebruiken.
Voor de goede orde zij nog vermeld, dat zij daarvoor het bekende internetadres lrp.pkn.nl moeten gebruiken.

Productie omgeving LRP uit de lucht

In de week van 16 oktober a.s. wordt de vernieuwde pastorale versie van LRP in gebruik genomen. Hiervoor is het helaas nodig om LRP voor alle gebruikersrollen gedurende ruim een dag af te sluiten.

Concreet betekent dit, dat u op

dinsdag 17 oktober 2017 (vanaf 18:00 uur) tot
woensdag 18 oktober 2017 (24:00 uur)

niet op de productie omgeving van LRP kunt inloggen.

Actuele leden- en bijdragengegevens kunt u in die periode wel raadplegen (niet wijzigen!) via lrp-oefen.pkn.nl.

Problemen met het inloggen in LRP na update Mendix 6?

Met het updaten van de versie van LRP kan het zijn dat u niet meer kunt inloggen in LRP.
Dit heeft te maken met de cache (tijdelijke internetbestanden) die uw browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, …) opslaat.
Om na de update succesvol in LRP in te kunnen loggen moet de cache van uw browser worden geleegd. Daarbij wist u de tijdelijke internetbestanden (verwijdert u vooral niet de cookies.)
In veel gevallen is het voldoende om (als u uw browser heeft gestart) Control + F5 te klikken (de Control-toets indrukken / vasthouden terwijl u op de F5 toets (bovenaan uw toetsenbord) klikt).
Werkt dit niet, dan kunt u op http://www.browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen lezen hoe u dit het beste op een grondiger manier kunt doen. De werkwijze verschilt per browser, kies op genoemde site eerst voor uw browser, daarna leest u welke acties u moet ondernemen.

Wijzigingen bij update naar Mendix 6

De grafieken in de leden- en bijdragenadministratie zijn verwijderd; wél kunt u de betreffende gegevens naar CSV exporteren, zodat u in bv. Excel vergelijkbare statistieken kunt maken.

In de bijdragenadministratie komen binnen de fondsjaren op diverse tabbladen zoekvelden voor met een drop-down menu (bijvoorbeeld in tabblad Selectie de velden Burgerlijke staat en Relatie). Deze zoekvelden zijn tijdelijk verwijderd, omdat er juist op dat punt nog een aanpassing door Mendix moet plaatsvinden. Eind april / begin mei zijn alle zoekvelden met drop-down menu weer beschikbaar. Heeft u voor die tijd gefilterde gegevens nodig, dan kunt u via het laatste tabblad van het fondsjaar (Export) de gegevens exporteren.

Inloggen in LRP / Mendix 6

Met het updaten van de versie van LRP kan het zijn dat u niet meer kunt inloggen in LRP. Dit heeft niets te maken met LRP maar alles met uw browser.
Om succesvol in LRP onder Mendix in te kunnen loggen moet de cache van uw browser worden geleegd. Het gaat erom de tijdelijke internetbestanden (cache) te wissen, verwijdert u vooral niet de cookies.
Hoe u dit het beste kunt doen verschilt per browser, dit staat uitgebreid beschreven op browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen. Daar leest u voor elke browser welke actie u moet ondernemen.

ANBI en RSIN

Sinds 1 januari 2016 zijn kerken verplicht onder meer hun doelstelling, beleidsplan en jaarrekening op een website te plaatsen. Op een enkele uitzondering na staan inmiddels alle RSIN nummers en de zogenaamde ‘deeplinks’ (verwijzing naar de webpagina) van de gemeenten en diaconieën naar de ANBI pagina in LRP.

Met gemeenten waar nog afstemming nodig is over het juiste RSIN nummer wordt door het LRP-Team nog nader contact opgenomen.

De lokaal beheerders van de gemeenten waar de verwijzing naar de ANBI pagina nog niet in LRP is aangebracht, zijn onlangs nog extra gewezen op de verplichting deze op te nemen.

Wanneer een deeplink ontbreekt, zal de belastingdienst binnen afzienbare tijd de betreffende gemeente een waarschuwing toezenden. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot intrekking van de ANBI-status van de betreffende gemeente of diaconie. Wanneer de ANBI-status wordt ingetrokken, is er voor uw kerkleden geen mogelijkheid meer om bijdragen in het kader van Kerkbalans en andere giften af te trekken van de belasting (als men daarvoor in aanmerking komt).

Wij wijzen u er met klem op, dat het aanbrengen en onderhouden van de verwijzingen naar de ANBI pagina’s in LRP een verantwoordelijkheid is van de gemeente zelf!