Synode brieven

 

Het uitschrijven van leden

Alle doop- belijdende en gastleden die worden uitgeschreven, ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging van de synode; dat geldt ook voor de leden die het verzoek tot uitschrijving schriftelijk of via een ondertekend uitschrijfformulier deden.

 

Ontvangstgemeente brieven

De dienstenorganisatie verstuurt namens de synode in een tweetal situaties een brief naar leden die verhuizen. Deze brieven worden aangemaakt als iemand die was ingeschreven bij een protestantse gemeente zich vestigt op een gebied waar geen protestantse gemeente is. Ook als er in de nieuwe woonplaats van het gemeentelid meer dan één gemeente van hetzelfde type is (bv. een “gewone” hervormde gemeente en een hervormde (wijk)gemeente van bijzondere aard) wordt de bedoelde brief verstuurd.