Handleidingen LRP

U kunt de laatste versies van de handleidingen hier downloaden. Deze handleidingen worden regelmatig bijgewerkt aan de laatste stand van LRP.

Handleiding Lokaal beheer

Download handleiding  (Update maart 2018)

  • Bijgewerkte paragrafen

Handleiding Ledenadministratie

Download handleiding  (Update mei 2018) 

  • Update en uitbreiding Controle ledenbestand

Handleiding Bijdragenadministratie

Download handleiding  (Update april 2018)

  • Uitbreiding met Overzichten


 Handleiding APP - Pastoraal medewerker 

 Overig