FAQ - lokaal beheerder

Laatst bijgewerkt op: 6-03-2019 - aantal paginaweergaves: 141 - gemiddelde leestijd: 5 minuten, 32 seconden

FAQ - lokaal beheerder

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen met een antwoord:

Er is een oefenomgeving van LRP om bepaalde handelingen in LRP uit te proberen en te oefenen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens in het échte LRP en zonder dat u de helpdesk om hulp hoeft te vragen.
Het adres luidt: lrp-oefen.pkn.nl

Als gebruiker kunt u uw wachtwoord zelf wijzigen.
Zie hiervoor dit artikel in de kennisbank .

Als u uw wachtwoord bent vergeten dan kan de lokaal beheerder van uw gemeente u een nieuw (en anoniem) wachtwoord toezenden via e-mail. Dit nieuwe wachtwoord wordt dan verzonden naar het e-mailadres waarmee u als gebruiker inlogt.

Als gebruiker kunt u uw gebruikersnaam (dit is het e-mailadres waarmee u inlogt in LRP) zelf wijzigen.
Zie hiervoor dit artikel in de kennisbank .

Als u uw gebruikersnaam (dit is het e-mailadres waarmee u inlogt in LRP) bent vergeten dan kan de lokaal beheerder van uw gemeente u hierbij helpen.

Als huidige lokaal beheerder kunt u zelf een nieuwe lokaal beheerder opvoeren.

U kunt uw bestaande sleutel niet 'overdragen' aan de nieuwe lokaal beheerder.

U dient de nieuwe lokaal beheerder als nieuwe gebruiker aan een nieuwe of vrije sleutel te koppelen.

Als u geen vrije sleutel beschikbaar heeft dan kunt u de dienstenorganisatie vragen om een nieuwe lokaal beheerder aan uw huidige sleutel te koppelen. Eventuele notities worden daarbij automatisch verwijderd.

Gebruiker verwijderen

Nadat de ambtstermijn is afgelopen levert de LRP-gebruiker haar/zijn sleutel in bij de lokaal beheerder.

Wat u als lokaal beheerder niet moet doen of proberen is:

 • aan de sleutel rechtstreeks een andere geregistreerde proberen te koppelen (sleutel overdragen)
 • (tijdelijk) de rechten verwijderen maar de gebruiker verder laten bestaan (u loopt het risico uw sleutel 'kwijt' te raken!)

De enige juiste werkwijze is:

 • gebruiker verwijderen!
  Daarbij worden alle notities die door deze gebruiker zijn gemaakt automatisch verwijderd. (AVG!)

Nieuwe gebruiker opvoeren

Training

Nadat de nieuwe gebruiker is opgevoerd moet er ook voor worden gezorgd dat de nieuwe gebruiker goed beslagen ten ijs komt. Een goede instructie over LRP is daarbij van groot belang.

 • Een pastoraal medewerker kan worden opgeleid en ondersteund door de lokaal beheerder of ledenadministrateur.
 • Voor de lokaal beheerder, ledenadministrateur en bijdrageadministrateur verzorgt de dienstenorganisatie trainingen in Utrecht.

De kennis, praktische vaardigheden en de gelegenheid om vragen te stellen tijdens zo'n cursus is van grote waarde en helpt u goed op weg!

Op lrp-oefen kunt u veilig oefenen.

Soms lukt het inloggen in LRP niet.

In veel gevallen is een onjuist wachtwoord of een verkeerde sleutel oorzaak van deze melding.

In de kennisbank is hierover een artikel opgenomen met meer informatie en zaken die u kunt doen alvorens de helpdesk te benaderen.

Incidenteel toont LRP de melding 'U dient uw sleutel te synchroniseren'.

In veel gevallen is een onjuist wachtwoord of een verkeerde sleutel oorzaak van deze melding.

Het kan gebeuren dat u nog steeds niet kunt inloggen.

In de kennisbank is hierover een artikel opgenomen met meer informatie en zaken die u kunt doen alvorens de helpdesk te benaderen.

In het overzicht van de selecties staat een knop om terug te keren naar de oude selecties.

Het is mogelijk om boekstukken uit LRP door te zetten naar een boekhoudpakket.
Het is met name mogelijk informatie vanuit LRP door te sturen naar Twinfield.

In de kennisbank is hierover een artikel opgenomen meer informatie.

FRIS is het nieuwe Financiële Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland.
Er bestaat een koppeling tussen de pakketten LRP en FRIS.

In LRP wordt - ten behoeve van FRIS - vastgelegd:

 • De e-mailadressen van de indieners van de begroting en jaarrekening van uw gemeente in FRIS.
  Deze e-mailadressen worden door de lokaal beheerder van uw gemeente ingevoerd in LRP. Bij het inloggen in FRIS wordt aan LRP opgevraagd of de betreffende persoon wel toegang heeft en voor welke gemeente(n) deze persoon is geautoriseerd. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.

De gegevens die vanuit LRP (beveiligd) naar FRIS worden verzonden zijn:

 • De namen, nummers, internet-adressen en aantallen doopleden en belijdende leden van alle gemeenten in LRP. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.
 • De e-mailadressen en ANBI-url's van de colleges van uw gemeente. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.

FRIS heeft een aparte handleiding .

Het RSIN van de gemeente (formeel, van het college van kerkrentmeesters) en van de diaconie is vastgelegd in LRP. Deze RSIN-nummers worden door de dienstenorganisatie opgevraagd bij de belastingdienst en in LRP vastgelegd bij de bestuurlijke informatie van uw gemeente.
U kunt deze RSIN publiceren bij de ANBI-informatie van uw gemeente op uw website.

Als gemeente kunt u zelf geen RSIN aanvragen bij de belastingdienst voor uw gemeente (college van kerkrentmeesters en/of college van diakenen).

Nadat in uw gemeente een wijkwijziging of een herindeling van secties heeft plaatsgevonden moet gecontroleerd worden of de LRP-gebruikers nog wel over de juiste rechten beschikken.

Het eenvoudigst en meest betrouwbaar is het om de bestaande (oude) rechten te verwijderen en de gewenste rechten opnieuw op te voeren.

Let op: u dient niet de gebruiker te verwijderen en opnieuw op te voeren, maar de rechten!
U dient het verwijderen en opnieuw opvoeren van de rechten direct na elkaar uit te voeren!

Zie voor een beschrijving de handleiding van de lokaal beheerder , paragraaf Gebruiker bewerken.

FAQ - bijdragenadministratie