FAQ - bijdragen

Laatst bijgewerkt op: 27-03-2019 - aantal paginaweergaves: 2 - gemiddelde leestijd: 2 minuten, 51 seconden

FAQ - bijdragen

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen met een antwoord:

Oefenomgeving LRP

Er is een oefenomgeving van LRP om bepaalde handelingen in LRP uit te proberen en te oefenen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens in het échte LRP en zonder dat u de helpdesk om hulp hoeft te vragen.
Het adres luidt: lrp-oefen.pkn.nl

In het overzicht van de selecties staat een knop om terug te keren naar de oude selecties.

Vanuit het dashboard kunt u met één klik bij uw meldingen komen.

Zie onderstaand filmpje:

Als alternatief kunt u uw meldingen openen vanuit het menu Beheer > Mijn meldingen

Het is mogelijk om boekstukken uit LRP door te zetten naar een boekhoudpakket.
Het is met name mogelijk informatie vanuit LRP door te sturen naar Twinfield.

Waarom wordt het incassobedrag niet meegegeven naar Twinfield?

  • Het incassobedrag wordt wel via de XML aangeleverd vanuit de banken, maar niet ingelezen in LRP.

Deze blokkade is opgevoerd n.a.v. een verzoek uit gemeenten,
omdat zij maandelijks de incasso regel(rood kruis) moesten verwijderen.
Ook zijn er banken die het totaal batchbedrag niet meegeven in hun XML.
Eind 2018 hebben we deze werking over alle banken heen gelijkgetrokken.

De gevolgen voor Twinfield zijn daarbij onvoldoende bekeken/niet goed beoordeeld.

De vernieuwing van de Twinfield koppeling staat op de agenda voor 2020 en
hiervoor zijn al afspraken met KKA om in 2020 gemaakt.

In de kennisbank is hierover een artikel opgenomen meer informatie.

Koppeling LRP en FRIS

FRIS is het nieuwe Financiële Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland.
Er bestaat een koppeling tussen de pakketten LRP en FRIS.

In LRP wordt - ten behoeve van FRIS - vastgelegd:

  • De e-mailadressen van de indieners van de begroting en jaarrekening van uw gemeente in FRIS.
    Deze e-mailadressen worden door de lokaal beheerder van uw gemeente ingevoerd in LRP. Bij het inloggen in FRIS wordt aan LRP opgevraagd of de betreffende persoon wel toegang heeft en voor welke gemeente(n) deze persoon is geautoriseerd. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.

De gegevens die vanuit LRP (beveiligd) naar FRIS worden verzonden zijn:

  • De namen, nummers, internet-adressen en aantallen doopleden en belijdende leden van alle gemeenten in LRP. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.
  • De e-mailadressen en ANBI-url's van de colleges van uw gemeente. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.

Fris gebruiker opvoeren

Het opvoeren / authoriseren van een gebruiker in FRIS staat beschreven in de online FRIS handleiding.

FRIS heeft een aparte handleiding.

Het RSIN van de gemeente (formeel, van het college van kerkrentmeesters) en van de diaconie is vastgelegd in LRP. Deze RSIN-nummers worden door de dienstenorganisatie opgevraagd bij de belastingdienst en in LRP vastgelegd bij de bestuurlijke informatie van uw gemeente.
U kunt deze RSIN publiceren bij de ANBI-informatie van uw gemeente op uw website.

Als gemeente kunt u zelf geen RSIN aanvragen bij de belastingdienst voor uw gemeente (college van kerkrentmeesters en/of college van diakenen).

FAQ - leden FAQ - lokaal beheer