FAQ - bijdragenadministratie

Laatst bijgewerkt op: 5-03-2019 - aantal paginaweergaves: 102 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 58 seconden

FAQ - bijdragenadministratie

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen met een antwoord:

Er is een oefenomgeving van LRP om bepaalde handelingen in LRP uit te proberen en te oefenen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens in het échte LRP en zonder dat u de helpdesk om hulp hoeft te vragen.
Het adres luidt: lrp-oefen.pkn.nl

In het overzicht van de selecties staat een knop om terug te keren naar de oude selecties.

Het is mogelijk om boekstukken uit LRP door te zetten naar een boekhoudpakket.
Het is met name mogelijk informatie vanuit LRP door te sturen naar Twinfield.

In de kennisbank is hierover een artikel opgenomen meer informatie.

FRIS is het nieuwe Financiële Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland.
Er bestaat een koppeling tussen de pakketten LRP en FRIS.

In LRP wordt - ten behoeve van FRIS - vastgelegd:

  • De e-mailadressen van de indieners van de begroting en jaarrekening van uw gemeente in FRIS.
    Deze e-mailadressen worden door de lokaal beheerder van uw gemeente ingevoerd in LRP. Bij het inloggen in FRIS wordt aan LRP opgevraagd of de betreffende persoon wel toegang heeft en voor welke gemeente(n) deze persoon is geautoriseerd. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.

De gegevens die vanuit LRP (beveiligd) naar FRIS worden verzonden zijn:

  • De namen, nummers, internet-adressen en aantallen doopleden en belijdende leden van alle gemeenten in LRP. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.
  • De e-mailadressen en ANBI-url's van de colleges van uw gemeente. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.

FRIS heeft een aparte handleiding .

Het RSIN van de gemeente (formeel, van het college van kerkrentmeesters) en van de diaconie is vastgelegd in LRP. Deze RSIN-nummers worden door de dienstenorganisatie opgevraagd bij de belastingdienst en in LRP vastgelegd bij de bestuurlijke informatie van uw gemeente.
U kunt deze RSIN publiceren bij de ANBI-informatie van uw gemeente op uw website.

Als gemeente kunt u zelf geen RSIN aanvragen bij de belastingdienst voor uw gemeente (college van kerkrentmeesters en/of college van diakenen).

FAQ - ledenadministratie FAQ - lokaal beheerder