(IN-) en UITSLUITINGEN in LRP

LRP biedt de mogelijkheid om geregistreerden in het geregistreerde dossier en via groepen uit te sluiten.Elke vorm heeft eigen voor- en nadelen; welke optie de beste is, is afhankelijk van de gewenste werkwijze in de gemeente. 

Voor advies kunt u contact opnemen met de LRP-helpdesk.

1.    Uitsluitingen in het geregistreerde dossier:

A ) “Wenst geen contact” (v/h passief)

 1. muteren door ledenadministrateur in het geregistreerde dossier, tabblad Burgerlijk

 2. in selecties door ledenadministrateur uit te sluiten

 3. in de vrije export van een selectie zichtbaar te maken

 4. bij productie vanuit een fonds worden personen met deze uitsluiting alleen uitgesloten als ze in de gekoppelde selectie zijn uitgesloten

B ) “Kan nooit betalen” resp. “Wil nooit betalen”

 1. muteren door bijdragenadministrateur in het geregistreerde dossier, tabblad Financieel

 2. in selecties door de bijdragenadministrateur uit te sluiten

 3. in de vrije export van een selectie zichtbaar te maken

 4. bij productie vanuit een fonds worden personen met deze uitsluiting altijd uitgesloten, ook als ze in de gekoppelde selectie niet zijn uitgesloten

C ) Uitsluiting voor een specifiek fonds / abonnement

 1. muteren door de bijdragenadministrateur in het geregistreerde dossier, tabblad Financieel

 2. in selecties niet uit te sluiten

 3. overzicht van alle personen met de uitsluiting voor een specifiek fonds / abonnement zichtbaar in het betreffende fonds / abonnement >> Jaar >> tabblad Selectie >> sub-tabblad Uitsluiting voor dit fonds.

 4. bij productie vanuit een fonds worden personen met deze uitsluiting altijd uitgesloten

2.     In- en uitsluitingen via groepen

 1. de leden- en de bijdragenadministrateur kan groepen aanmaken die bij een selectie kunnen worden uitgesloten of ingesloten.

 2. deze groepen zijn (indien ze door de maker niet “onleesbaar” zijn gemaakt) door leden- en bijdragenadministrateur te gebruiken bij selecties.

 3. in de vrije export van een selectie zijn de groepen waarin geregistreerden zijn opgenomen, zichtbaar te maken

 4. bij productie vanuit een fonds worden personen met die in een groep voorkomen alleen uitgesloten, als ze in de gekoppelde selectie als groep zijn uitgesloten