FinanciŽle- en ledengegevens in een statistisch overzicht combineren

Het bestand om een kerkbalansanalyse te maken via een Google Spreadsheets: klik hier

Wilt u een bestand per persoon die bijdraagt aan verschillende acties over verschillende jaren vergelijken: klik hier

Als er met een Google-account wordt ingelogd kan er een kopie van worden gemaakt en is het vervolgens binnen Google Spreadsheets te gebruiken.

Als er geen Google-account beschikbaar is:

Het bestand kerkbalansanalyse downloaden als excel-bestand. klik hier

Het bestand per persoon die bijdraagt aan verschillende acties over verschillende jaren vergelijken downloaden als excelbestand. klik hier

De hieronder beschreven werkwijze heeft betrekking op het spreadsheet 'KB analyse.

Financiële- en ledengegevens in een statistisch overzicht combineren

 1. Exporteer financiële gegevens uit de fondsjaren;
 2. Plak deze in de juiste tabbladen in dit document.
  LET OP: zorg bij het plakken van gegevens uit een afgesloten actiejaar dat de diverse kolommen qua gegevens overeenkomen met de kolommen van een actief actiejaar;
 3. Exporteer de ledengegevens (zie de toelichting hieronder);
 4. Stel eventueel de indeling in van giftgrootte en leeftijdscategorieën (zie toelichting hieronder);
 5. In het tabblad 'Analyse' vindt u vervolgens een aantal statistieken.

Exporteren fondsjaren

 1. Ga naar het fonds dat gebruikt wordt voor de actie Kerkbalans (via tabblad ‘export’)
 2. Exporteer de gegevens;
 3. Plak de gegevens in het juiste tabblad.
   Opmerkingen:
  • Een afgesloten actiejaar heeft geen tabblad 'Export'.
  • Het tabblad 'Deelnemers' is een export op te vragen. Deze is qua opbouw afwijkend. Zorg dat de kolomindeling van een afgesloten actiejaar precies overeenkomt met die van een actief actiejaar voordat u de gegevens plakt.
 4. Maakt u gebruik van fondsen? Dan kunt u de diverse exports onder elkaar plakken. Verwijder dan wel de kolomtitels om afwijking in aantallen te voorkomen.
 5. Foutmelding bij export? Verwijder de lege regels in tabblad ‘Deelnemers’.

Exporteren ledengegevens

 1. Maak een selectie met het criterium ‘Leeftijd vanaf 18’ (laat alle andere criteria bij ‘Overig’ en ‘Financieel’ leeg)
 2. Vink in ‘Vrije export’ aan:
  - Burgerlijk: Aanschrijfnaam, Geslacht, Geboortedatum, Overlijdensdatum, Leeftijd
  - Contact: Woonadres: Straat, Postcode, Huisnummer, Huisletter, Plaats
  - Kerkelijk: Geregistreerde nummer, Relatie, Wijkgemeente, Kerkelijke staat, Inschrijfstatus, Inschrijfdatum in gemeente
 3. Exporteer deze gegevens;
 4. Sorteer oplopend op de kolom ‘Inschrijfstatus’ (kolom M) en verwijder duplicaten op basis van de kolom met geregistreerdennummers (kolom H);
 5. Plak export in tabblad ‘Ledenexport’.

N.B. Voor een correcte statistiek mogen (voormalige) leden maar één keer in de export voorkomen, vandaar stap 4. Dit betekent echter wel dat personen die tijdelijk uit beeld waren (vertrokken / uitgeschreven) en later weer teruggekomen zijn niet als zodanig worden herkend in de tabel 'Specificatie uitstroom'.